AI ve výuce (zdroj: viz níže)

Pracovní skupina pro AI ve výuce zahájila svou činnost v únoru 2023. Skupina je poradním sborem vedení Masarykovy univerzity v gesci prorektora pro vzdělávání a kvalitu Michala Bulanta. Zabývá se otázkami využití nástrojů umělé inteligence (AI - "artificial intelligence") ve vzdělávání a výuce na MU. Členky a členové skupiny jsou nominování jednotlivými fakultami a dalšími pracovišti univerzity. Schází se přibližně jednou měsíčně a komunikují i prostřednictvím online platforem. Jsou odbornicemi a odborníky v oblastech IT, práva, knihovnictví a dalších oborů. K aktivitám pracovní skupiny patří mimo jiné:

Členky a členové skupiny se podílejí na vzdělávacích aktivitách v oblasti využití AI ve výuce, mj. na workshopech a školeních pořádaných CERPEK - Centrem rozvoje kompetencí.

Členky a členové skupiny:

 • Mgr. Michal Bozděch, Ph.D. odborný asistent – Katedra tělesné výchovy a společenských věd, Fakulta sportovních studií
 • Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a kvalitu Masarykovy univerzity
 • Mgr. Kateřina Chudová, vedoucí pracoviště – Oddělení Centra jazykového vzdělávání, Právnická fakulta
 • Mgr. Jitka Daňková, specialistka ICT – Centrum výpočetní techniky
 • Mgr. Otto Eibl, Ph.D., Katedra politologie, Fakulta sociálních studií
 • PharmDr. Jan Elbl, Ph.D., odborný asistent – Ústav farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta
 • Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D., odborný asistent – Katedra strojového učení a zpracování dat, Fakulta informatiky
 • Bc. Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D., metodik výukových inovací – Odbor pro kvalitu RMU
 • doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D., docent – vedoucí katedry, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta
 • bc. Michaela Kortyšová, projektová manažerka – Kancelář kvestora
 • Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., vedoucí pracoviště – Knihovna univerzitního kampusu
 • prof. PhDr. Josef Krob, CSc., Katedra filozofie, Filozofická fakulta
 • JUDr. Kateřina Ondroušková, ředitelka odboru – Právní odbor RMU
 • RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., proděkan pro pregraduální studium, Přírodovědecká fakulta
 • Mgr. Ing. Jiří Marek, vedoucí pracoviště – EOSC CZ Sekretariát, Ústav výpočetní techniky
 • doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta
 • Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D. ředitelka odboru – Odbor pro kvalitu
 • Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. manažerka rozvoje a vzdělávání – Centrum rozvoje kompetencí
 • Mgr. et Mgr. Lucie Tomaňová. knihovnice-specialistka, Ústřední knihovna, Filozofická fakulta
 • Ing. Tomáš Paleta, Ph.D., odborný asistent – Katedra ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta
 • Mgr. Jan Štěpánek, administrátor – Centrum informačních technologií, Filozofická fakulta

Kontakt a administrativní podpora pracovní skupiny: Jakub Havlíček

Obrázek: Obrázek: MACKENZIE, Mike. Artificial Intelligence & AI & Machine Learning. 2018-08-16 [cit. 2023-06-20]. Dostupný pod licencí Creative Commons na https://www.flickr.com/photos/152824664@N07/30212411048/

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info