CRP 2023

CRP Standardy kvality výuky na VŠ

Prioritní oblast

Prioritní témata pro společné projekty vysokých škol bez předem vyčleněné alokace.

Tematické zaměření

Rozvoj metod hodnocení kvality vzdělávací činnosti akademických pracovníků.

Název projektu

Standardy kvality výuky na českých vysokých školách

Období řešení projektu

1. 1. 2023–31. 12. 2023

Hlavní koordinátor projektu

Masarykova univerzita

Zúčastněné vysoké školy

Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Janáčkova akademie múzických umění, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární univerzita Brno, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Západočeská univerzita v Plzni

Cíl projektu

Cílem projektu je analyzovat stávající praxi zapojených veřejných vysokých škol v oblasti stanovených standardů kvality výuky a metod hodnocení kvality výuky. V závislosti na tom vznikne přehled standardů, jež definují kvalitní výuku. Ten bude využitelný pro každodenní praxi vysokoškolských vyučujících a dopomůže jim nejen ke zvýšení motivace pro výuku, ale také jim napomůže v rozvoji jejich sebepojetí v roli vyučujících.

Výstupy projektu

Název výstupu
Výstup

Návrh kompetenčního rámce vysokoškolských vyučujících

Kompetenční rámec vysokoškolských vyučujících

Návrh sady indikátorů kvality výuky na VŠ

Přehled využívaných metod hodnocení kvality výuky na zapojených VŠ s důrazem na jejich výhody a nevýhody (UK + MUNI)

Hodnocení kvality výuky na vysokých školách

Přehled využívaných evaluačních nástrojů na zapojených VŠ s důrazem na jejich výhody a nevýhody (UK + MUNI) 
Desatero kvalitní a smysluplné hospitace akademických pracovníků při realizaci výuky 

Kolegiální zpětná vazba, Desatero otevřených hodin

Sdílení zkušeností a dobré praxe zapojených VŠ v oblasti hospitace akademických pracovníků při realizaci výuky 
Workshopy a společná setkání projektového týmu 

 

Dokumenty ke stažení:

Kompetenční rámec vysokoškolských vyučujících .pdf 407 kB
Desatero otevřených hodin .pdf 68 kB
Hodnocení kvality výuky na vysokých školách
Finální zpráva: Přehled využívaných evaluačních nástrojů a metod hodnocení kvality výuky
.pdf 1 MB
Kolegiální zpětná vazba .pdf 115 kB

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info