Vnitřní hodnocení

Vnitřní hodnocení na MU vychází z mezinárodně uznávaných postupů a tvoří základ systému zajišťování kvality na MU.

Procesy vnitřního hodnocení studijního programu se uplatňují v průběhu uskutečňování studijního programu a zahrnují jak pravidelná roční, tzv. malá vnitřní hodnocení, tak nejpozději každých 5 let komplexntí tzv. velkné vnitřní hodnocení studijního programu. Vnitřní hodnocení studijních programů je založeno na kombinaci sebehodnocení a vnější zpětné vazby.

Vnitřní hodnocení a na něj navazující rozhodování je transparentní proces, do nějž jsou zapojeni aktéři z řad studentů MU, absolventů MU, zaměstnavatelů absolventů MU, akademických pracovníků a jiných zaměstnanců MU a oborové komunity z České republiky i ze zahraničí.

Malé vnitřní hodnocení studijních programů

Malé vnitřní hodnocení studijních programů

Velké vnitřní hodnocení studijních programů

Velké vnitřní hodnocení studijních programů

Tematická hodnocení

Tematická hodnocení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info