Odbor pro kvalitu je součástí rektorátu Masarykovy univerzity a spadá do oblasti působnosti prorektora pro vzdělávání a kvalitu, kterým je Mgr. Michal Bulant, Ph.D.

Odbor pro kvalitu RMU je garantem činností vedoucích k zajišťování a zvyšování kvality vzdělávání a úzce spolupracuje se všemi fakultami a dalšími subjekty univerzity.

Řada aktivit v této oblasti napříč celou univerzitou je finančně i metodicky podporována z interních i centrálních rozvojových projektů koordinovaných v gesci Odboru pro kvalitu. Lidé z týmu Odboru pro kvalitu RMU se podílejí či mají na starosti

  • administraci zasedání a činnosti Rady pro vnitřní hodnocení MU
  • poskytování metodické podpory fakultám při akreditaci, uskutečňování a hodnocení studijních programů
  • tvorbu metodických pokynů, manuálů a infografik pro všechny aktéry akreditace a hodnocení studijních programů
  • nastavování souvisejících aplikací v Informačním systému univerzity
  • komunikaci s Národním akreditačním úřadem a příslušnými ministerstvy
  • systém zajišťování kvality výuky a poskytování metodické podpory vyučujícím na fakultách
  • koordinaci projektových aktivit

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info