Garant/ka studijního programu

Garant/ka studijního programu je odborníkem v dané oblasti, reprezentuje studijní program a předkládá návrhy na změny ve studijním programu ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení MU. Činnost garanta/ky studijního programu je upravena vnitřním předpisem Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU. Postavení garanta/ky studijního programu v rámci organizační struktury fakulty může být upraveno vnitřními předpisy jednotlivých fakult. 

Mezi hlavní odpovědnosti a činnosti garanta/ky studijního programu patří: 

  • odpovědnost za kvalitu studijního programu, jeho rozvoj a pravidelné hodnocení
  • koordinace výuky ve studijním programu ve spolupráci s vedoucím pracoviště
  • komunikace související s podněty, žádostmi a dotazy ke studijnímu programu
  • zpracování podkladů pro pravidelné vnitřní hodnocení studijního programu
  • zpracování návrhu plánu rozvoje studijního programu
  • v případě potřeby návrh rozšíření, změny či prodloužení studijního programu
  • navrhovat děkanovi na jmenování členy programové rady (kromě zástupce studentů)
  • svolávat zasedání programové rady nejméně jednou ročně
  • odpovědnost za uložení kompletní dokumentace hodnocení studijního programu (zápisy z jednání programové rady) na dokumentovém serveru studijního programu

Při těchto činnostech má k dispozici poradní orgán, kterým je programová rada.
Administrativní podporu garantům a garantkám zajišťuje fakultní koordinátor/ka pro kvalitu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info