Projektová výzva k inovacím předmětů

24. 3. 2023

Bez popisku

1. března byla vyhlášena interní výzva k podávání projektů na podporu inovací ve výuce klíčových vyučovacích předmětů na Masarykově univerzitě. V rámci výzvy je možné podat návrh projektu k inovaci výuky v oblastech simulační, projektové anebo badatelsky orientované výuky.

Text výzvy a další podrobnosti jsou dostupné na Portále MU na stránce "Interní podpora kvality výuky". 

Oprávněnými žadateli a řešiteli jsou garanti či garantky studijních programů, v nichž bude inovace uplatněna. Sběr návrhů projektů probíhá prostřednictvím ISEP do 15. dubna 2023. Úspěšné návrhy budou realizovány v období 1. 7. 2023 – 30. 6. 2024.

Cílem projektové výzvy je podpora inovativních metod a forem výuky ve studijních programech bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia na Masarykově univerzitě, které povedou k zavedení či rozvoji interaktivity ve výuce a/nebo k vytváření prostoru pro zavádění distančních prvků do výuky. Podpořeny mohou být projekty, které povedou k zavádění či rozvoji simulační, projektové a badatelsky orientované výuky s tím, že z projektu musí jasně vyplývat udržitelnost či dlouhodobost podpořených aktivit. Podpora není určena k zavádění nových předmětů, ale k rozvoji či zavádění inovativních metod a forem výuky ve stávajících předmětech studijních programů.
Podpora směřuje primárně k zavádění inovativních metod výuky tam, kde doposud uplatňovány nejsou. Mohou však být podpořeny i takové projekty, které vedou k výraznému rozvoji, rozšíření či podstatnému zvýšení kvality již aplikovaných inovativních metod výuky. Preferovány budou takové projektové návrhy, které povedou k synergickému zavádění a podpoře výukových inovací v předmětech zahrnujících spolupráci několika studijních programů na úrovni fakulty, případně k mezifakultní spolupráci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info