Standardy pro distanční a kombinované způsoby výuky – workshop pro garanty studijních programů, garanty předmětů a vyučující

  • 27. března 2024
    13:00 – 14:30

Odbor pro kvalitu RMU srdečně zve garanty a garantky studijních programů, garanty,
garantky a vyučující studijních předmětů na workshop k představení praktických
aspektů metodického listu „Distanční a kombinovaná výuka na Masarykově univerzitě“,
který se bude konat

ve středu 27. března 2024, 13:00–14:30 hod., online

Program workshopu:

  1. Představení výstupů pracovní skupiny RVH pro distanční a kombinované studium.
  2. Metodický list Distanční a kombinovaná výuka na Masarykově univerzitě a související
    předpisy;
  3. Diskuse, otázky.

Workshop je určen garantům a garantkám studijních programů, garantům a garantkám předmětů a vyučujícím v distančních a kombinovaných formách studia. Tématem workshopu bude představení dokumentu Standardy pro distanční a kombinované způsoby výuky a představení metodického listu Distanční a kombinovaná výuka na Masarykově univerzitě. Metodický list je zaměřen na funkce a náležitosti studijních opor využívaných v distančních a kombinovaných formách studia. Účelem dokumentu je poskytnout návod na zpracování opory jako materiálu pro řízené sebevzdělávání studujících a průvodce studujících ve vyučovacím předmětu s asynchronním způsobem výuky. Poskytuje rovněž přehled mechanismů zajištění kvality studijní opory.

Prosíme, připravte si otázky – je vyhrazen prostor i pro sdílení zkušeností a diskusi.

Setkají se s vámi:

  • Michal Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu
  • Markéta Pitrová, místopředsedkyně Rady pro vnitřní hodnocení MU

Těšíme se na setkání s Vámi!

Kdy: 27. března 2024, 13:00 - 14:30 hod.
Kde: online via MS TeamsKliknutím sem se připojíte ke schůzce
Workshop nebude nahráván, prezentace bude k dispozici.
Organizuje: Odbor pro kvalitu RMU

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info