Setkání RVH MU s garanty studijních programů

  • 19. dubna 2024
    12:00 – 14:00

Odbor pro kvalitu RMU srdečně zve garantky a garanty studijních programů na setkání se členy a členkami Rady pro vnitřní hodnocení MU.

Hlavním tématem setkání bude diskuse nad prezentací výsledků evaluace velkého vnitřního hodnocení, které proběhlo v roce 2023 na pěti fakultách. Na základě dotazníkového šetření mezi garanty programů, hodnotiteli, vedením ústavů, kateder a dotčených fakult má Rada pro vnitřní hodnocení MU zpětnou vazbu k samotnému procesu i jeho administrativnímu zajištění.

Představíme také hlavní změny vyplývající z novelizace vnitřního předpisu k zajišťování kvality studijních programů, především ve vztahu k novým požadavkům na zajišťování kvality celoživotního vzdělávání a standardům pro distanční a kombinovaný způsob výuky.

Prostor je vyhrazen také sdílení zkušeností a diskusi.

Setkají se s vámi:

  • Michal Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu
  • Markéta Pitrová, místopředsedkyně Rady pro vnitřní hodnocení MU
  • další členky a členové Rady pro vnitřní hodnocení MU
  • zástupci Odboru pro kvalitu RMU

Připojit se k videokonferenci

Těšíme se na setkání s Vámi!

Organizuje: Odbor pro kvalitu RMU

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info